Home      Calendar      Directory      Disclaimer      Contact Us            


   
 
History
Life Members
President & Secretaries
Executive Committee
 
Supreme Court
 
50 Years of SCBA
Photo Gallery
 
Supreme Court
Articles
Others
 
Chief Justices & Judges
Former Judges
 
SCBA
Publications
 

 

List of Life Members

Name of Member
Name of Member

1.

Shri Abdul Mashkoor Khan

36.

Shri Dipesh Mehta

2.

Shri Praveen Agarwal

37.

Shri Shyam Sunder Mudaliar

3.

Shri E.G. Agarwala

38.

Shri F.S. Nariman, (Sr.)

4.

Shri Ashok Arora

39.

Shri Sharad Chandra Nigam

5.

Priya Darshani Arora

40.

Shri Gaurav Pachananda

6.

Ms. Meera Bhatia

41.

Shri Dr. Ramakant Pande

7.

Shri Bishwajit Bhattacharyya

42.

Shri Chander Pandey

8.

Shri Dipak Bhattacharyya

43.

Shri K. Parasaran, (Sr.)

9.

Harvinder Singh Bhullar

44.

Shri P.H. Parekh

10.

Shri Vikram D. Chauhan

45.

Shri Sameer Parekh

11.

Shri Divyang K.Chhaya

46.

Shri Sandeep Parekh

12.

Shri P. Chidambaram (Sr.)

47.

Smt. Sonali Basu Parekh

13.

Ms. Sunita Rani Choudharie

48.

Shri Pradeep Kumar Rai

14.

Shri Dushyant A. Dave (Sr.)

49.

Shri K.S. Ramesh

15.

Shri Pradeep Kumar Dey

50.

Shri B.S. Gill Ramoowalia

16.

Shri Anil B. Divan (Sr.)

51.

Shri P.P. Rao, (Sr.)

17.

Shri Srinivasan Ganesh

52.

Shri Renjith Shanker

18.

Shri Rajiv K. Garg

53.

Shri Anil Sachidanand

19.

Shri Amlan Kumar Ghosh

54.

Shri Harish N. Salve, (Sr.)

20.

Shri Dr. Rajendra Pal Gupta

55.

Shri G.L. Sanghi, (Sr.)

21.

Shri R. Harikrishnan

56.

Shri Golap Garma

22.

Shri Santosh N. Hegde, (Sr.)

57.

Ms. Bindu Saxena

23.

Shri R. K. Jain, (Sr.)

58.

Shri Nusrat Shah

24.

Shri Arun Jaitiey, (Sr.)

59.

Shri R.K.P. Shankardass, (Sr.)

25.

Shri Ram Jethmalani, (Sr.)

60.

Shanti Bhushan, (Sr.)

26.

Ms. Geetanjali Jetley

61.

Shri Dr. Sharma, Alok Kumar

27.

Smt. Pooja Jha

62.

Shri Chander Prakash Sharma

28.

Shri Rajan Karanjawala

63.

Shri Kapil Sibal, (Sr.)

29.

Shri Kesari Singh

64.

Shri Dr. B. Singh

30.

Shri O.P. Khaitan

65.

Shri D.C. Singhania

31.

Kulvinder Singh Kohli

66.

Shri Shaiiendra Swarup

32.

Shri M.K. Kulkarni

67.

Diljeet Titus

33.

Shri Narendra Kumar

68.

Shri C.S. Vaidyanathan, (Sr.)

34.

Shri Pratik Majumdar

69.

Shri K.K. Venugopal, (Sr.)

35.

Ms.Indu Malhotra

70.

Yen-Thaw Yang

* Information as provided in "Supreme Court Bar Association Directory-2000"

Back    


This site is brought to you by LexSite.com
as part of the LexSite Affiliate Network